w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Bahagian Teknologi Maklumat

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi  |
| Muat Turun Borang | Mohon e-Mel | Etika Penggunaan Internet KPKTHelpDesk | Alamat Surat-Menyurat |

Visi

Penggerak dan pelaksana transformasi digital Kementerian ke arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan.

image

Misi
Memperkasakan pengurusan dan pembudayaan ICT bagi meningkatkan penawaran perkhidmatan digital Kementerian.

image

Objektif
pointer_purple
 
Memastikan pelaksanaan dasar dan tadbir urus ICT yang berkesan di Kementerian.
pointer_purple

 
Meningkatkan kecekapan pengurusan sumber, keselamatan siber dan pembangunan aplikasi dalam penawaran perkhidmatan digital di Kementerian.
pointer_purple
 
Meningkatkan pembudayaan dan kompetensi digital dalam kalangan warga Kementerian.

image

Fungsi
pointer_purple
 
Merancang, menyelaras, melaksana serta memantau pemakaian dasar, peraturan dan piawaian berhubung dengan ICT.
pointer_purple
 
Merancang dan mengurus perolehan ICT bagi menyokong keperluan penawaran perkhidmatan digital di Kementerian.
pointer_purple
 
Mengurus pembangunan, penyenggaraan serta pelaksanaan produk aplikasi dan multimedia di Kementerian.
pointer_purple

 
Mengurus permohonan kelulusan teknikal serta pemantauan pelaksanaan projek ICT mengikut  dasar, arahan, prosedur dan tatacara yang berkuatkuasa.
pointer_purple

 
Merancang, menyedia dan mengurus infrastruktur, perkhidmatan komunikasi bersepadu, maklumat digital serta keselamatan siber bagi memastikan ketersediaan dan kebolehpercayaan perkhidmatan digital di Kementerian.
pointer_purple
 
Menyediakan khidmat bantuan teknikal dan khidmat nasihat dalam aspek perancangan, strategi dan pelaksanaan projek ICT.
pointer_purple

 
Meningkatkan kemahiran, kompetensi dan pembudayaan ICT dalam kalangan warga Kementerian melalui pelaksanaan program-program yang bersesuaian dengan teknologi terkini.

image

Piagam Pelanggan
 
1.

 
Membangunkan aplikasi baru atau menambahbaik sedia ada berdasarkan keperluan pengguna yang telah dimuktamadkan mengikut tahap kompleksiti sistem:
 
 
i. Kurang kompleks: Tempoh 1-3 bulan
ii. Sederhana kompleks: Tempoh 4-9 bulan
iii. Kompleks: Tempoh lebih dari 10 bulan
   
2. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT KPKT sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.
3. Mengadakan mesyuarat penyelarasan dan pemantauan teknikal Laman Web KPKT sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.
4. Membuat pemantauan akuan pematuhan Dasar Keselamatan ICT KPKT sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
5. Mengurus permohonan e-mel warga KPKT dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
6. Menyelesaikan aduan berkaitan aplikasi, perkakasan atau perisian ICT yang dihadapi oleh pengguna KPKT seperti berikut:  
 
i.
 
Menyelesaikan aduan berkaitan perkakasan/perisian bagi pengguna di Ibu Pejabat dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
ii.
 
Menyelesaikan aduan berkaitan perkakasan/perisian bagi pengguna di Cawangan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja;
iii.
 
Menyelesaikan aduan berkaitan ralat aplikasi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja; dan
iv.
 
Menyelesaikan aduan  melibatkan Change Request aplikasi dalam tempoh mengikut tahap kompleksiti aplikasi.
   
7. Memastikan kelulusan permohonan penggunaan Bilik Makmal Komputer BTM diberi selewat-lewatnya dalam tempoh dua (2) hari bekerja daripada tarikh penerimaan permohonan.
8. Memastikan ketersediaan capaian kepada laman web kementerian adalah 95%.

 

image

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Teknologi Maklumat.

image

Muat Turun Borang

Untuk memuat turun borang berkaitan BTM, sila klik Borang Perkhidmatan atau Pentadbiran BTM.

image

Mohon e-Mel

Sila klik e-mel KPKT untuk memohon e-mel @kpkt.gov.my.

image

Etika Penggunaan Internet KPKT

Sila klik untuk membaca panduan Etika Penggunaan Internet di KPKT.

image

Dasar Keselamatan ICT KPKT

Sila klik Dasar Keselamatan ICT KPKT.

image

HelpDesk

Sila klik  HelpDesk untuk menyatakan sebarang pertanyaan dan aduan berkaitan kerosakan komputer atau e-mail.

image

image Alamat Surat - Menyurat
  Setiausaha Bahagian
  Bahagian Teknologi Maklumat
  Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  Aras 13, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
  62100, Putrajaya, Malaysia. 
No. Telefon : 603-8891 5387
No. Fax : 603-8891 3181
e-Mel : btm@kpkt.gov.my                                                                                              

image 


Last Updated 2021-08-08 01:49:25 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page