w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Bahagian Dasar dan Inspektorat

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi Utama | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |

Visi

Peneraju dasar yang mantap dan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan.

image

Misi

Menjadi penasihat, penyelaras dan rujukan dalam perancangan penggubalan dasar-dasar pembangunan persekitaran hidup yang berkualiti, sejahtera dan mampan selaras dengan wawasan Negara

image

 

Objektif
pointer red

Memantau pelaksanaan dasar-dasar yang dirancang dan dilaksanakan di peringkat jabatan, agensi dan bahagian selaras dengan visi, misi dan matlamat kementerian

pointer red

Memantau penyampaian perkhidmatan kementerian dan pihak berkuasa tempatan adalah selaras dengan dasar-dasar, akta-akta dan peraturan-peraturan sedia ada

pointer red Memastikan perangkaan dan analisis yang diterbitkan adalah sahih, tepat dan terkini

image

Fungsi Utama
pointer red Pemantauan dasar - dasar di bawah KPKT dari segi tadbir urus melalui platform Jawatankuasa Semakan & Pemantauan Dasar (JSPD) serta Jawatankuasa Perancangan & Pembangunan (JPP).
pointer red Menyedia, memantau dan mengemaskini pelaksanaan Pelan Strategik kementerian.
pointer red Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan Smart City di bawah Rangka Kerja Bandar Pintar Malaysia.
pointer red Focal point negara bagi Asean Smart City Network (ASCN).
pointer red Perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan inisiatif serta indikator Sustainable Development Goals (SDGs) peringkat KPKT.
pointer red Menyelaras dan memantau perancangan serta pencapaian Rancangan Malaysia KPKT.
pointer red Perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan program dan inisiatif Majlis Keselamatan Aktiviti Air (MKAA).
pointer red Menyelaras dan memantau inisiatif Tawaran Baharu (New Deal) KPKT.
pointer red Perancangan, penyelarasan dan pemantauan Dasar Komuniti Negara.
pointer red Penyelarasan Malaysia International Centre for Sustainable Cities (MyICSC).
pointer red Merancang, melaksana, memantau dan menambahbaik Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT).
pointer red Memantau dan membimbing pihak berkuasa tempatan berdasarkan penambahbaikan yang disyorkan dalam Laporan Penilaian Inspektorat
pointer red Menyelaras dan memantau perancangan serta pancapaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT) kementerian.
pointer red Mengurus setia mesyuarat Exco Perumahan & Kerajaan Tempatan NegeriNegeri (MEXCOPT).
pointer red Menganggotai Kumpulan Penyelaras Pelaksanaan OBB Kementerian dan memantau pelaksanaan OBB Peringkat Kementerian.
pointer red Melaksanakan penyelidikan ke atas keberkesanan pelaksanaan program berkaitan dasar di bawah Kementerian.
pointer red Focal Point kementerian dalam membekalkan data bagi Data Terbuka Sektor Awam (DTSA). 
pointer red Focal Point kementerian dalam penyusunan data Sektor Informal di bawah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
pointer red Menyediakan dan menerbitkan laporan perangkaan dan penerbitan berhubung program dan inisiatif kementerian
pointer red Penyelaras Pusat Data Lemas Negara

image

Piagam Pelanggan
pointer red
 

Menyelaras dan mengurus setia Mesyuarat Eksekutif Majlis Keselamatan Aktiviti Air sebanyak dua (2) kali setahun.

pointer red
 

Menyelaras SKT Jabatan, Bahagian dan Agensi di bawah KPKT.

pointer red
 

Menyelaras dan mengurus setia Mesyuarat Exco Perumahan & Kerajaan Tempatan (MEXCOPT) sebanyak satu (1) kali setahun.

pointer red
 

Mengemukakan laporan keputusan penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB – PBT) kepada pihak yang berkaitan mengikut yang ditetapkan.

pointer red
 
Mengemas kini dan menerbitkan buku perangkaan KPKT secara tahunan.
 
pointer red Mengedarkan Quick Fact kepada Pengurusan Tertinggi KPKT secara bulanan.
   

image

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Dasar dan Inspektorat

image

image Alamat Surat - Menyurat
Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Inspektorat,
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 10, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.
No. Telefon : 03-8891 5501
No. Fax : 03-8891 3191
Emel : pa_dasar@kpkt.gov.my                                                                                  

image


Last Updated 2021-08-08 01:49:52 by Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page