w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Unit Integriti

| Visi | Misi | Objektif  | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |

 

Visi

Mewujudkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta berintegriti di kalangan penjawat awam KPKT

image

Misi
Merancang, menyelaras dan menguruskan hal-hal berkaitan integriti dan tatatertib di KPKT berdasarkan prinsip integriti serta akauntabiliti

image

Objektif
Meningkatkan integriti penjawat awam di KPKT melalui pelaksanaan program-program pengukuhan, pemantauan, pengurusan aduan berkaitan salahlaku/jenayah dan pengurusan tatatertib yang berkesan.
 

image

Fungsi
pointer  red Tadbir Urus
  Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;
pointer  red Pengukuhan Integriti
  Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam orgnisasi;
pointer  red Pengesan dan Pengesahan
 
pointer_purple

Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan

pointer_purple

Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

pointer  red Pengurusan Aduan
  Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;
pointer  red Pematuhan
  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
pointer  red Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

image

Piagam Pelanggan
1.
 
Kes tatatertib biasa diselesaikan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh surat pertuduhan diterima oleh pegawai.
 
2.

 
Surat kelulusan permohonan kebenaran bagi memohon dan memiliki tanah kerajaan dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh permohonan lengkap di terima.
 
3.

 
Tindakan terhadap aduan salahlaku diputuskan melalui Jawatankuasa Menilai Maklumat dalam tempoh empat (4) hari bekerja selepas aduan diterima.
 

image

Carta Organisasi

Klik  Carta Organisasi Unit Integriti

image

image Alamat Surat - Menyurat

Unit Integriti
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 12, No. 51, Persiaran Perdana,
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 Putrajaya.

No. Telefon  : 03-8891 5202
Emel  : integritikpkt@kpkt.gov.my / aduanintegriti@kpkt.gov.my

Last Updated 2021-08-08 01:48:53 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page