w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Bahagian Kesejahteraan Bandar

| Visi | Misi | Objektif  | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |

image

Visi

Memperkasakan komuniti di bandar ke arah hidup yang sejahtera, berkualiti dan mampan

image

Misi
Merancang, melaksana, memantau dan menilai program-program komuniti dan kesejahteraan bandar yang inovatif, strategik dan inklusif melalui peningkatan sosio-ekonomi dan penyertaan komuniti

image

Objektif
pointer_purple
 
Meningkatkan penglibatan komuniti dalam permuafakatan masyarakat
pointer_purple
 
Membentuk komuniti yang berdaya saing, berdikari dan lestari
pointer_purple
 
Membantu menaiktaraf kediaman yang selesa dan selamat untuk golongan miskin bandar
pointer_purple
 
Meningkatkan kemahiran keusahawanan golongan miskin bandar
pointer_purple
 
Meningkatkan kesedaran dan penglibatan komuniti dalam isu-isu pembangunan mampan

image

Fungsi
pointer_purple Merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Memperkasa Komuniti (PMK)
pointer_purple Menjalin kerjasama  strategik Bersama Agensi Kerajaan/ swasta/ NGO/ Komuniti
pointer_purple Merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB)
pointer_purple Merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Local Agenda 21

image

Piagam Pelanggan
1.


 
Mengemukakan kertas perakuan bagi Program Baik Pulih Rumah dan Program Rumah Sejahtera yang lengkap dan layak kepada Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas proses semakan selesai di peringkat Bahagian tertakluk kepada perakuan senarai pemohon oleh Jawatankuasa
2.
 
Mengemukakan kertas perakuan Program Local Agenda 21 (LA21) yang dikemukakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk pertimbangan kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) selepas penerimaan permohonan lengkap daripada PBT dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
3.
 
Mengemukakan kertas perakuan kelulusan Program Komuniti yang dikemukakan oleh institusi/ persatuan komuniti berdaftar untuk pertimbangan kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) selepas penerimaan permohonan lengkap dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
Program Utama
pointer  red PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR
 
pointer_purple Projek Rumah Sejahtera
pointer_purple Bantuan Baik Pulih Rumah Daif Di Bandar
pointer_purple Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar
   
   
pointer  red PROGRAM KOMUNITI
pointer  red PROGRAM LOCAL AGENDA 21

image

Carta Organisasi

Klik  Carta Organisasi Bahagian Kesejahteraan Bandar

image

 image Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Kesejahteraan Bandar,
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 15, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya.

No. Telefon  : 03-8891 5051
No. Faksimile  : 03-8891 5547
   :     

 


Last Updated 2021-08-08 01:50:20 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page