w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Bahagian Kewangan Dan Perolehan

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Arahan-arahan dan Jadual | Garis Panduan | Carta Organisasi  | Alamat Surat - Menyurat |

image

Visi
Memberikan perkhidmatan pengurusan kewangan dan perolehan yang cemerlang sebagai pemangkin visi Kementerian ke arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan.

image

Misi
Komited dalam memberikan perkhidmatan pengurusan Kewangan dan Perolehan yang bertunjangkan integriti dan akauntabiliti melalui perancangan belanjawan dan perolehan yang inklusif.

image

Objektif
pointer_purple Merancang semua aktiviti Kewangan dan Perolehan berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuatkuasa;
pointer_purple Mengawal selia belanjawan tahunan, Prestasi perbelanjaan, mengurus terimaan hasil dan menyelaras pelaksanaan perolehan berdasarkan perancangan;
pointer_purple Menambah baik sebarang bentuk ketakakuran dan ketakaturan terhadap peraturan kewangan yang berkaitan.

image

Fungsi
pointer_purple

Menyedia, mengawal dan menyelaras Belanjawan Mengurus meliputi agihan waran peruntukan Mengurus kepada PTJ/ Pusat Kos/ Agensi Kementerian, pemantauan perbelanjaan dan penyediaan laporan unjuran aliran tunai.

pointer_purple Mengurus pembayaran tuntutan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian serta pelarasan gaji dan elaun kakitangan.
pointer_purple Menguruskan pindah peruntukan bagi Perbelanjaan Mengurus (B.43) dan Perbelanjaan Pembangunan (P.43).
pointer_purple Kelulusan berbelanja/ keizinan membuat perolehan di bawah AP168.
pointer_purple

Memproses semua kertas perakuan Jabatan/ Bahagian [bagi B.43 dan P.43] yang lengkap diterima ke Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga KPKT.

pointer_purple

Mengurus setiakan Mesyuarat Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga [bagi B.43 dan P.43] KPKT dan menyampaikan keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga KPKT [bagi B.43 dan P.43] kepada Jabatan/ Bahagian. 

pointer_purple

Mengurus perakaunan dan penyediaan penyata/laporan berkenaan untuk tujuan kawalan dan pengesahan perbelanjaan.

pointer_purple Memberi khidmat nasihat mengenai Pengurusan Kewangan dan Perolehan.
pointer_purple Mengurus terimaan hasil di peringkat PTJ ibu pejabat.
pointer_purple Mengurus agihan waran peruntukan pembangunan kepada PTJ/ Pusat Kos/ Agensi Kementerian dan memantau perbelanjaan pembangunan.
pointer_purple Mengurus bayaran tuntutan bagi projek-projek pembangunan.
Piagam Pelanggan
1. Mengeluarkan Waran Peruntukan kepada Pusat Tanggungjawab utama dan memaklumkan agihan peruntukan kepada Pusat Kos dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh Waran Am diterima.
2. Mengeluarkan Waran Tarik Balik dan Pindah Peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
3. Memproses Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
4. Memproses semua bil/ tuntutan dalam tempoh 14 hari  bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
5. Mengeluarkan resit rasmi pada tarikh yang sama setiap terimaan yang diuruskan.
6. Memproses semua permohonan pembelian terus dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.
7. Memproses semua permohonan perolehan secara sebut harga dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.
8. Memproses semua permohonan perolehan secara tender dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.
9. Mengurus permohonan mendapatkan keizinan membuat perolehan Kementerian selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP168) dan AP168A.
10. Mengemukakan dokumen perubahan gaji ke Jabatan Akauntan Negara/ Bahagian Akauan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan olehn JAN.

image

Arahan - Arahan dan Jadual
pointer_purple   Pindaan Arahan Pegawai Pengawal Bil. 1 Tahun 2014  
pointer_purple Arahan Pegawai Pengawal KPKT Bil. 1 Tahun 2014
 
  pointer_purple Tajuk Lampiran pointer_purple Lampiran Bab Perolehan pointer_purple Lampiran Bab Belanja Mengurus (B.43) pointer_purple Lampiran Bab Belanja Pembangunan (P.43) pointer_purple Lampiran Bab Pengurusan Akaun
pointer_purple Arahan Perbendaharaan 2008
 
pointer_purple Pindaan Utama Arahan Perbendaharaan 2008
 
pointer_purple Borang Arahan Menanggung Kerja
 
pointer_purple Jadual Bayaran Balik Pinjaman Komputer
 
pointer_purple Jadual Bayaran Balik Pinjaman Kenderaan
 
pointer_purple Proses dan Senarai Semak Pinjaman Komputer & Kenderaan
 
pointer_purple

Surat Edaran; Tawaran Promosi Penerbangan Domestik dan Antarabangsa Bagi Penjawat Awam

Garis Panduan
pointer_purple

Garis Panduan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Dan/Atau Caj Penggunaan Bulanan Bagi Kegunaan Rasmi berkuat kuasa mulai 1 Jun 2014

  pointer_purple Borang Tuntutan dan Carta Alir Caj
   
pointer_purple Garis Panduan Pembayaran Tuntutan Bayaran Sewaan Hotel Secara "Day Use" Dan "Late Check Out" Kerana Menjalankan Tugas Rasmi berkuat kuasa mulai 1 April 2014
   
Pekeliling Kewangan
pointer_purple

Pekeliling Kewangan Bil 1. 2015 (Bayaran bil dan tuntutan dalam tempoh 14 hari)

 
pointer_purple Senarai Semak Penyedia
pointer_purple Senarai Semak Penyedia (LO)
pointer_purple Senarai Semak Penyedia Peraku I
pointer_purple Senarai Semak Penyedia Peraku II
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 2. 2015 (Bayaran saguhati kepada pensyarah/penceramah dan fasilitator sambilan)
 
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 2. 2013 (Kaedah Perolehan Kerajaan)
pointer_purple Peraturan Mengenai Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah/Fasilitator Sambilan.
pointer_purple Borang Tuntutan
   
pointer_purple

Pekeliling Kewangan Bil 3. 2015 (Tuntutan perjalanan yang dikemukakan selepas 10 hari bulan dalam bulan berikutnya-pengecualian kepada Arahan Perbendaharaan 100(a)) [DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN DENGAN PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 6/2015]

   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 4. 2015 (Peraturan bayaran yuran keahlian badan profesional/badan ikhtisas)
 
pointer_purple Senarai Semak Tuntutan Bayaran Yuran
pointer_purple Lampiran A Borang Tuntutan
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 5. 2015 (Pelaksanaan peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan)
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 7. 2015 (Pemakluman Mengenai Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 100(a) Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam bagi pembatalan Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2015)
 
pointer_purple Arahan Perbendaharaan

image

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Kewangan dan Perolehan

image

image Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Kewangan dan Perolehan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 14, No.51
Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya
Wilayah Persekutuan Putrajaya

No. Telefon : 603-8891 5427
No. Fax : 603-8891 3180
e-Mel : pa_pbk@kpkt.gov.my                                                                                      

Last Updated 2021-08-08 01:58:28 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page