w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Unit Komunikasi Korporat

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |


Visi

Menjadi unit yang terunggul dan juga sebagai teras peneraju utama jentera komunikasi dan perhubungan awam yang profesional dan berwibawa.


image

Misi
Menterjemah hasrat Kementerian kepada kehendak kumpulan sasar melalui pendekatan perhubungan yang realistik serta memenuhi aspirasi masyarakat.


image

Objektif
pointer_blue

Memastikan keberkesanan penyampaian dasar utama dan program KPKT melalui perancangan dan pelaksanaan pelan media.

pointer_blue

Memastikan maklumat terkini berkaitan KPKT disebarkan secara efektif melalui laman web.

pointer_blue

Menyelaras aduan-aduan diterima dalam tempoh masa yang ditetapkan.

pointer_blue

Menghebah maklumat dan aktiviti KPKT melalui media cetak elektronik dan media sosial.

pointer_blue

Memantau isu-isu KPKT yang terkandung di dalam media masa.


image

Fungsi
pointer_blue

Merancang dan melaksanakan pelan media berhubung publisiti, promosi dan kempen bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi bagi Kementerian melalui pelbagai medium seperti media cetak dan elektronik;

pointer_blue

Menguruskan perhubungan awam dan media dengan merancang strategi media dalam penyebaran maklumat menerusi liputan media/sidang media, kenyataan akhbar, dan temu bual khas media cetak dan elektronik;

pointer_blue

Pemantauan berita/laporan media berkaitan Kementerian

pointer_blue

Merancang dan melaksanakan publisiti, promosi dan kempen bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi bagi Kementerian melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram & Youtube

pointer_blue

Menyediakan Infografik & Videografik berkaitan dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi Kementerian

pointer_blue

Menerbitkan Video Pendek berkaitan dasar, peranan, dan program Kementerian

pointer_blue

Memantau dan mengurus maklum balas bagi aduan dan cadangan yang diterima melalui surat khabar, laman web, media sosial serta aduan daripada Biro Pengaduan Awam;

pointer_blue Menyelaras Kaunter dan Galeri KPKT di aras 1; dan
pointer_blue Merancang dan mengendalikan urusan mendapatkan maklum balas kepuasan teras perkhidmatan Kementerian daripada orang awam dan pelanggan
pointer_blue Merancang dan menyelaras kandungan Laman Web Kementerian ;
pointer_blue Menyediakan Jurugambar dan menyelaras penstoran (archiving) gambar-gambar aktiviti/program KPKT;
pointer_blue Merancang, mengurus dan mendokumentasikan bahan maklumat bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti majlis rasmi Kementerian melalui penerbitan bahan cetakan seperti buletin, brosur, dan risalah;
pointer_blue Menyelaras pameran dan aktiviti outreach KPKT bersama kumpulan sasar; dan
pointer_blue Menyelaras persiapan taklimat, lawatan dari dalam negeri ke Kementerian


image

Piagam Pelanggan
 
  1. Menerbitkan Buletin KPKT tiga (3) kali setahun
    i. Bilangan 1 (Januari – April) diterbitkan pada Mei
    ii. Bilangan 2 (Mei - Ogos) diterbitkan pada Julai
    iii. Bilangan 3 (Ogos - Disember) diterbitkan pada Disember
 
  2. Menjalankan analisis setiap dua (2) bulan ke atas kaji selidik kepuasan pelanggan mengenai kualiti perkhidmatan dan kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan di Kaunter Setempat KPKT.
  3. Mengeluarkan akuan penerimaan kepada pelanggan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh aduan/pertanyaan yang lengkap diterima.
  4. Menyalurkan aduan/pertanyaan kepada bahagian/jabatan/unit dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh aduan/pertanyaan yang lengkap diterima.
  5. Memastikan pertanyaan/aduan diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh pertanyaan/aduan yang lengkap diterima kecuali bagi aduan yang memerlukan siasatan lanjut.
  6. Bagi aduan yang memerlukan siasatan lanjut, maklum balas mengenai tindakan dan siasatan yang akan/sedang dijalankan perlu dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh pertanyaan/aduan yang lengkap diterima.
  7. Menyelaras kandungan laman web KPKT, akaun Facebook dan Twitter KPKT sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan.


image

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Unit Komunikasi Korporat

Warga Kerja Pengurusan Am
pointer_blue

Warga Kerja Pengurusan Am

Warga Kerja Seksyen KPI Menteri
pointer_blue

Warga Kerja Seksyen KPI Menteri

Warga Kerja Seksyen Penerbitan dan Hal Ehwal Korporat
pointer_blue

Warga Kerja Seksyen Penerbitan dan Hal Ehwal Korporat

Warga Kerja Seksyen Media dan Publisiti
pointer_blue

Warga Kerja Seksyen Media dan Publisiti

Warga Kerja Seksyen Perhubungan Awam dan Khidmat Pelanggan
pointer_blue

Warga Kerja Seksyen Perhubungan Awam dan Khidmat Pelanggan

Warga Kerja Seksyen Pentadbiran
pointer_blue

Warga Kerja Seksyen Pentadbiran

image

image Alamat Surat - Menyurat
Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 2, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia..
No. Telefon : 603-8891 5555
No. Fax : 603-8891 5557
e-Mel : pro[at]kpkt[dot]gov[dot]my                                                                                     

  •  
  • Print
  • Email this page