w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Data Terbuka

DATA TERBUKA KERAJAAN
 
DEFINISI
Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
 
Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KPKT dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.
 
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-
 ERROR Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
 
Tajuk Set Data Format
Bilangan Peminjam Mengikut Kategori Pekerjaan Di Semenanjung Malaysia xls
Statistik Peserta Azam Bandar Mengikut Kategori Umur Dan Jantina xls
Peruntukan Pembangunan Kampung Baru Yang Diluluskan (RM) Mengikut Negeri xls
Data Asas Bagi Baik Pulih Dan Naik Taraf Tandas Awam Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) xls
Laporan Pengauditan Dan Penarafan Bintang Tahap Kebersihan Tandas Awam Di PBT xls
Senarai Kempen Kesedaran Keselamatan Aktiviti Air Di Seluruh Negara xls
Statistik Penerima Baik Pulih Rumah Daif Bandar Mengikut Negeri, PBT Dan Umur xls
Statistik Penyiasatan Kebakaran Kenderaan Mengikut Jenis Kenderaan xls
Statistik Aduan Melalui iKEPOH Mengikut Kategori Aduan Dan Negeri xls
 
 
 ERROR  Klik Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia untuk lihat keseluruhan data terbuka bagi KPKT.

Last Updated 2021-07-06 17:37:15 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page