w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Unit Audit Dalam

| Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |

Visi

Menjadikan aktiviti Unit Audit Dalam sebagai penyumbang ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Kementerian

Misi

Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan laporan seimbang kepada Ketua Setiausaha ke arah meningkatkan akauntabiliti Kementerian

image

Objektif

Membantu Kementerian mencapai matlamat dengan menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin

image

Fungsi

Fungsi-fungsi utama Unit Audit Dalam, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ialah :
 
pointer_blue

Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;

pointer_blue

Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;

pointer_blue

Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa;

pointer_blue

Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;

pointer_blue

Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT;

pointer_blue

Melaporkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan;

pointer_blue

Menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian;

pointer_blue

Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.

image

Piagam Pelanggan
 
1.

Mengemukakan Laporan Tahunan Audit Dalam kepada Perbendaharaan Malaysia sebelum atau pada 31 Mac tahun berikutnya.

2. Menyediakan Laporan Audit kepada Ketua Setiausaha dalam tempoh 2 bulan setelah menerima maklum balas terakhir daripada Auditi.
 
3. Mengurus setia Mesyuarat Jawatankuasa Audit KPKT setiap suku tahun (4 kali setahun).
 

image

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Unit Audit Dalam

image

image Alamat Surat - Menyurat
Unit Audit Dalam,
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan,
Aras 19, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.
No. Telefon : 603-8891 5152
No. Fax : 603-8891 3192
e-Mel : pa_audit@kpkt.gov.my                                                                                           

Last Updated 2021-08-08 01:48:47 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page