w3c
logo-kpkt
Official Portal

MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

www.kpkt.gov.my

faq

FAQ

gap-line

hubungi-kami

Contact Us

gap-line

maklum-balas

Complaints
& Feedback

gap-line

peta-laman

Sitemap

Peranan Dan Fungsi TPPS

PERANAN DAN FUNGSI UTAMA

 
Pejabat Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata adalah gabungan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan Tribunal Pengurusan Strata.
 
 
Fungsi Utama Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah adalah seperti berikut:
pointer_blue

Forum alternatif untuk menyelesaikan pertikaian mengenai perumahan antara pembeli rumah dengan pemaju perumahan;

pointer_blue

Mendengar dan menentukan apa-apa tuntutan dan pertikaian yang timbul daripada perjanjian jual beli yang dibuat antara pembeli rumah dan Pemaju Perumahan berlesen seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen 16N(2) Akta 118;

pointer_blue

Terdapat dua bentuk tuntutan yang boleh difailkan di TTPR iaitu tuntutan bukan teknikal dan tuntutan teknikal;

 

•    Tuntutan Bukan Teknikal
Tuntutan bagi kelewatan penyerahan milikan kosong (vacant possession).

 

•    Tuntutan Teknikal  
Tuntutan yang disebabkan oleh kecacatan mutu kerja atau bahan-bahan yang digunakan tidak mengikut pelan dan butiran seperti yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli.

pointer_blue

Tuntutan tidak melebihi RM50,000.

pointer_blue
 

Memastikan semua aduan diberi maklum balas sekurang-kurangnya dalam tempoh 14 hari bekerja.

 
Fungsi Utama Tribunal Pengurusan Strata adalah seperti berikut:
pointer_blue

Forum alternatif untuk menyelesaikan pertikaian mengenai isu-isu pengurusan strata. Pihak yang berhak mengemukakan tuntutan adalah :

 

i)    Pemaju;
ii)    Pembeli;
iii)    Pemilik termasuk pemilik asal;
iv)    Badan Pengurusan Bersama (JMB);
v)    Perbadanan Pengurusan (MC);
vi)    Perbadanan Pengurusan Subsidiari;
vii)    Ejen Pengurusan; dan
viii)    Mana-mana orang berkepentingan dengan kebenaran Tribunal.

pointer_blue

Mendengar dan menentukan apa-apa tuntutan yang diperuntukkan dalam Bahagian 1 Jadual Keempat, Akta 757; dan

pointer_blue

Tuntutan tidak melebihi RM250,000.

 

 


 

 


Last Updated 2021-07-05 03:22:37 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page